http://enextrade.sk/
Analýzy energie-portal.sk KONIEC BIOPLYNU NA SLOVENSKU?
Pozvánka na workshop
Investície Legislatívny rámec pre biometán
Národná cestovná mapa
Adresár firiem ENERGETICKÁ POLITIKA
Aktuálne legislatívne dianie
Správy e-mailom |  RSS |  O nás |  Cenník služieb |  Kontakt |  PRIHLÁSENIE
Vyhľadanie :  
LEGISLATÍVA | 06.03.2014

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike  (aktuálne znenie sa nachádza tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Zákon o energetike, úplné novelizované znenie, si môžete stiahnuť tu. Zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickýcm zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.


Čítajte: Zákon č. 251/2012 o energetike | JASPI


V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.


PRIDAŤ ČLÁNOK

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk  Bookmark and Share

DISKUSIA

Diskusia obsahuje jeden príspevok. Zobraziť ho môžete tu.

Najnovšie príspevky
9.7.2013 8:38:14Zákon č. 656/2004 o energetike

PARTNERSKÉ ODKAZY

PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. 

ODKAZY

BIOPLYNOVÉ STANICE
Zoznam bioplynových staníc v SR
ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
Aktuálne návrhy zákonov a vyhlášok
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam solárnych elektrární v SR
VODNÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam vodných elektrární v SR
ZÁKON O ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O PODPORE OZE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O TEPELNEJ ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona

ANKETA

Momentálne neprebieha žiadna anketa.

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

SCHNELL  MAGNA ENERGIA  Dvořák Hager & Partners  Saga Commodities AD  ENEX trade, s.r.o.  Thinkpro, s.r.o. 

ODPORÚČAME

1. Distribučky pristúpili k zvýšeným nákladom na OZE rôzne. TPS sa prenesie na celé Slovensko
2. Vyššiu tarifu budú fakturovať všetky distribučky. Úrad o zvýšení svojich nákladov informovala len jedna
3. Komentár. Veľa otázok, ÚRSO odpovedí

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

1. Pozvánka na workshop: Koniec bioplynu na Slovensku?
2. Na Slovensku je pripojených už viac ako 100 bioplynových staníc
3. Distribučky pristúpili k zvýšeným nákladom na OZE rôzne. TPS sa prenesie na celé Slovensko
4. Vláda schválila správu o zabezpečení dodávok energií. Riziko krízy znižuje zmluva s E.ON Ruhrgas
5. Zisky distribučných spoločností vlani vzrástli. Dosiahli viac ako 100 miliónov eur
6. MAGNA ENERGIA dodá všetkým domácnostiam elektrinu z obnoviteľných zdrojov
7. Vyššiu tarifu budú fakturovať všetky distribučky. Úrad o zvýšení svojich nákladov informovala len jedna
8. Komentár. Naspäť do „dobrých“ rúk
9. Komentár. Veľa otázok, ÚRSO odpovedí
10. Legislatívny rámec pre biometán

ODBORNÉ PODUJATIA

30. septembra 2014 | Bratislava, Hotel Premium

Slovenský plynárenský a naftový zväz a Slovenská plynárenská agentúra Vás pozývajú na workshop "Koniec bioplynu na Slovensku?", ktorý sa uskutoční dňa 30. septembra 2014 v Bratislave.

7.-9. októbra 2014 | Banská Bystrica

11. ročník konferencie o energetickej efektívnosti.

18.-20.3.2015 | Hustopeče, Česká republika

TVIP 2015 navazuje na předchozí ročníky a opět se zaměří na výzkum, vývoj a inovativní aplikace v oblastech: Odpadové hospodářství | Chemie a další průmyslové obory (ochrana ovzduší, voda, odpady, hluk) | Nové materiály, produkty, inženýrská řešení pro aplikaci alternativních zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, energetických úspor. | Rizikový management, předcházení a řešení havárií, integrovaný záchranný systém.

ZNAČKY

zákon o ovzduší dodávatelia elektriny ovzdušie pelety energetická politika solárne panely jadrová energia obchodovanie s emisiami SPP energetická efektívnosť dodávatelia pre bioplynové stanice Ministerstvo hospodárstva ÚRSO plyn investície zateplenie LEGISLATÍVA EXKLUZÍVNE cena elektriny fotovoltika elektrárne MAGNA ENERGIA zatepľovanie budov bridlicový plyn Právo v energetike Slovenské elektrárne Ukrajina a plyn vykurovanie legislatíva energetický audit firmy Európska komisia preprava plynu správy, štúdie, analýzy kúrenie biomasa biopalivá obnoviteľné zdroje energie kotly konferencie dotácie JAVYS Gazprom bioplyn energetický certifikát Výber zo zahraničných médií Eustream Slovenský plynárenský priemysel teplárenstvo Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) ČEZ