http://enextrade.sk/
Analýzy energie-portal.sk PORADA V ENERGETIKE
Zašlite nám otázky alebo tipy na tému
Investície Legislatívny rámec pre biometán
Národná cestovná mapa
Adresár firiem ENERGETICKÁ POLITIKA
Aktuálne legislatívne dianie
Správy e-mailom |  RSS |  O nás |  Cenník služieb |  Kontakt |  PRIHLÁSENIE
Vyhľadanie :  
LEGISLATÍVA | 06.03.2014

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike  (aktuálne znenie sa nachádza tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Zákon o energetike, úplné novelizované znenie, si môžete stiahnuť tu. Zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickýcm zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.


Čítajte: Zákon č. 251/2012 o energetike | JASPI


V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.


PRIDAŤ ČLÁNOK

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk  Bookmark and Share

DISKUSIA

Diskusia obsahuje jeden príspevok. Zobraziť ho môžete tu.

Najnovšie príspevky
9.7.2013 8:38:14Zákon č. 656/2004 o energetike

PARTNERSKÉ ODKAZY

PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. 

ODKAZY

BIOPLYNOVÉ STANICE
Zoznam bioplynových staníc v SR
ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
Aktuálne návrhy zákonov a vyhlášok
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam solárnych elektrární v SR
VODNÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam vodných elektrární v SR
ZÁKON O ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O PODPORE OZE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O TEPELNEJ ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona

ANKETA

Momentálne neprebieha žiadna anketa.

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

SCHNELL  MAGNA ENERGIA  Dvořák Hager & Partners  Saga Commodities AD  ENEX trade, s.r.o.  Thinkpro, s.r.o. 

ODPORÚČAME

1. Legislatívny rámec pre biometán
2. Policajná razia v Slovenských elektrárňach môže súvisieť s dostavbou Mochoviec
3. MAGNA ENERGIA je stabilnou súčasťou slovenského trhu s elektrinou

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

1. MH SR otvorilo novú výzvu na dotácie zo štrukturálnych fondov na energetickú efektívnosť
2. ÚRSO zverejnil podkladovú analýzu pre stanovenie výkupných cien navrhnutých k 1.1.2015
3. Ivan Krompaský: Slovensko postupnými krokmi likviduje rozvoj OZE
4. Audítori EÚ: Výdavky EÚ na energiu z obnoviteľných zdrojov je potrebné skvalitniť
5. MAGNA ENERGIA a.s. – prvý dodávateľ domácnostiam na Slovensku
6. SEPS plánuje počas desatich rokov preinvestovať 618 miliónov eur
7. Svet musí stavať ďalšie jadrové elektrárne, aby sa zastavila zmena klímy
8. Legislatívny rámec pre biometán
9. Pyrolýza a zariadenia na spaľovanie odpadov v slovenskom kontexte
10. Ponuku na kúpu Slovenských elektrární zrejme podá aj ČEZ

ODBORNÉ PODUJATIA

7.-9. októbra 2014 | Banská Bystrica

11. ročník konferencie o energetickej efektívnosti.

ZNAČKY

LEGISLATÍVA EXKLUZÍVNE Slovenský plynárenský priemysel Európska komisia biopalivá energetický audit elektrárne obchodovanie s emisiami plyn firmy Eustream energetická politika Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) solárne panely konferencie Česko preprava plynu zákon o ovzduší SPP Ministerstvo hospodárstva pelety Slovenské elektrárne teplárenstvo zateplenie jadrová energia kúrenie cena elektriny ropa biomasa energetická efektívnosť Výber zo zahraničných médií zatepľovanie budov investície dotácie ÚRSO legislatíva bridlicový plyn obnoviteľné zdroje energie Gazprom fotovoltika Právo v energetike dodávatelia elektriny energetický certifikát ČEZ JAVYS ovzdušie kotly vykurovanie bioplyn dodávatelia pre bioplynové stanice Ukrajina a plyn