Analýzy energie-portal.sk Príloha ENERGO, 2014/04
Čo prináša aprílové číslo?
Investície Podnikateľské prostredie
Správa
Adresár firiem ENERGETICKÁ POLITIKA
Aktuálne legislatívne dianie
Správy e-mailom |  RSS |  O nás |  Cenník služieb |  Kontakt |  PRIHLÁSENIE
Vyhľadanie :  
LEGISLATÍVA | 06.03.2014

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Zákon o energetike upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickýcm zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.


Čítajte: Zákon č. 251/2012 o energetike | JASPI


V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.


PRIDAŤ ČLÁNOK

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk  Bookmark and Share

DISKUSIA

Diskusia obsahuje jeden príspevok. Zobraziť ho môžete tu.

Najnovšie príspevky
9.7.2013 8:38:14Zákon č. 656/2004 o energetike

PARTNERSKÉ ODKAZY

PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. 

ODKAZY

BIOPLYNOVÉ STANICE
Zoznam bioplynových staníc v SR
ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
Aktuálne návrhy zákonov a vyhlášok
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam solárnych elektrární v SR
VODNÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam vodných elektrární v SR
ZÁKON O ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O PODPORE OZE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O TEPELNEJ ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona

ANKETA

Momentálne neprebieha žiadna anketa.

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

SCHNELL  Dvořák Hager & Partners  PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.  Thinkpro, s.r.o. 

ODPORÚČAME

1. Distribučky stále nepripájajú nové zdroje do siete
2. Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovensko 2020+ prešiel cez MPK
3. Národný register znečisťovania – problémy a riešenia

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

1. iHNED : Nemecko sa pripravuje na blackout, ten má prísť v zime 2017
2. Distribučky stále nepripájajú nové zdroje do siete
3. Štvrtá os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
4. Na Slovensku je 240 hektárov rýchlorastúcich drevín. Dotácie v budúcnosti zatiaľ nie sú isté
5. Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovensko 2020+ prešiel cez MPK
6. Návrh akčného plánu pre oceliarsky priemysel odchádza na rokovanie vlády
7. Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2014
8. EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o tepelnej energetike
9. Zelená koalícia zhodnotila polčas ministra P. Žigu: Neboli to len úspechy
10. Národný register znečisťovania – problémy a riešenia

ODBORNÉ PODUJATIA

29. apríla 2014 | Bratislava, Penati Club

6. ročník konferencie o obchodovaní s emisiami.

VEREJNE-OBSTARAVANIE.SK

Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy.

Publikované : 23.04.2014
Obstarávateľ : Obec Liptovské Revúce

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214

Publikované : 17.04.2014
Obstarávateľ : Obec Sebedražie

Nákup elektrickej energie

Publikované : 08.04.2014
Obstarávateľ : Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala, a.s.

Publikované : 08.04.2014
Obstarávateľ : Nemocnica svätého Michala, a. s.

Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016

Publikované : 26.03.2014
Obstarávateľ : TRANSPETROL, a.s.

Nákup elektrickej energie

Publikované : 25.03.2014
Obstarávateľ : Obec Smižany

Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016

Publikované : 20.03.2014
Obstarávateľ : TRANSPETROL, a.s.

Elektrická energia

Publikované : 19.03.2014
Obstarávateľ : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Dodávka a distribúcia elektrickej energie

Publikované : 14.03.2014
Obstarávateľ : Univerzitná nemocnica Bratislava

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu

Publikované : 12.03.2014
Obstarávateľ : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku

Publikované : 12.03.2014
Obstarávateľ : Mesto Prievidza

Elektrická energia

Publikované : 11.03.2014
Obstarávateľ : Univerzitná nemocnica Martin

ZNAČKY

biomasa bioplyn rýchlorastúce dreviny pelety Európska komisia energetický certifikát cena plynu vykurovanie zahraničie kúrenie energo priemysel energetická efektívnosť energetická politika Česko obnoviteľné zdroje energie cena tepla ovzdušie plyn firmy cena elektriny energetický audit dotácie blackout investície konferencie SIEA Poľsko zákon o energetike dodávatelia energií inšpekcia samospráva SPP fotovoltika Ukrajina Eustream teplárenstvo ropa cena energií Slovenské elektrárne JAVYS vodná energia legislatíva odborne spôsobilé osoby jadrová energia distribúcia elektriny Nemecko brikety zmena klímy bridlicový plyn