http://enextrade.sk/
Analýzy energie-portal.sk TÝDEN VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAX
Konferencia | 18.-20.3.2015
Investície Nové povinnosti firiem a vlastníkov budov
Zákon o energ. efektívnosti
Adresár firiem 10 ROKOV EÚ
Diskusné fóra [TN, KE, PO, BB, BA]
Správy e-mailom |  RSS |  O nás |  Cenník služieb |  Kontakt |  PRIHLÁSENIE
Vyhľadanie :  
LEGISLATÍVA | 06.03.2014

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike  (aktuálne znenie sa nachádza tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Zákon o energetike, úplné novelizované znenie, si môžete stiahnuť tu. Zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickýcm zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.


Čítajte: Zákon č. 251/2012 o energetike | JASPI


V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.


PRIDAŤ ČLÁNOK

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk  Bookmark and Share

DISKUSIA

Diskusia obsahuje jeden príspevok. Zobraziť ho môžete tu.

Najnovšie príspevky
9.7.2013 8:38:14Zákon č. 656/2004 o energetike

PARTNERSKÉ ODKAZY

PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. 

ODKAZY

BIOPLYNOVÉ STANICE
Zoznam bioplynových staníc v SR
ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
Aktuálne návrhy zákonov a vyhlášok
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam solárnych elektrární v SR
VODNÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam vodných elektrární v SR
ZÁKON O ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O PODPORE OZE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O TEPELNEJ ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona

ANKETA

Momentálne neprebieha žiadna anketa.

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

SCHNELL  MAGNA ENERGIA  Dvořák Hager & Partners  Saga Commodities AD  ENEX trade, s.r.o.  Thinkpro, s.r.o. 

ODPORÚČAME

1. MŽP zverejnilo Aktualizáciu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
2. Diskusia: Čo je nákladovo primerané poskytnutie priebežnej informácie o dodávke tepla?
3. Novela zákona o EIA

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

1. Plnenie povinností výrobcov elektriny s právom na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z.
2. Na obnoviteľné zdroje priplácame už 343 miliónov eur. Poznáme TOP 10 „doplatkárov“
3. Parlament schválil zákon o energetickej efektívnosti
4. EXKLUZÍVNE: Zmeny v novom zákone o energetickej efektívnosti
5. EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie?
6. Parabolický solárny systém: inovatívne riešenie pre ohrev aj vykurovanie
7. MAGNA ENERGIA: Už máme ceny elektriny pre domácnosti na rok 2015!
8. Na Slovensku je 240 hektárov rýchlorastúcich drevín. Dotácie v budúcnosti zatiaľ nie sú isté
9. TOP 5 povinností z nového zákona o energetickej efektívnosti
10. Nové povinnosti firiem a vlastníkov budov

ODBORNÉ PODUJATIA

18.-20.3.2015 | Hustopeče, Česká republika

TVIP 2015 navazuje na předchozí ročníky a opět se zaměří na výzkum, vývoj a inovativní aplikace v oblastech: Odpadové hospodářství | Chemie a další průmyslové obory (ochrana ovzduší, voda, odpady, hluk) | Nové materiály, produkty, inženýrská řešení pro aplikaci alternativních zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, energetických úspor. | Rizikový management, předcházení a řešení havárií, integrovaný záchranný systém.

ZNAČKY

dotácie Slovenský plynárenský priemysel Zákony Ministerstvo hospodárstva LEGISLATÍVA EXKLUZÍVNE správy, štúdie, analýzy plyn zákon o ovzduší legislatíva kotly energetický certifikát energetická politika zateplenie elektrárne konferencie Právo v energetike Dvořák Hager Partners vykurovanie Slovenské elektrárne ovzdušie ČEZ jadrová energia Ukrajina a plyn Eustream investície fotovoltika SPP biopalivá preprava plynu energetická efektívnosť firmy cena elektriny bridlicový plyn biomasa bioplyn ÚRSO obchodovanie s emisiami Gazprom solárne panely obnoviteľné zdroje energie zatepľovanie budov JAVYS Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) kúrenie pelety Výber zo zahraničných médií teplárenstvo inšpekcia Európska komisia dodávatelia elektriny