http://enextrade.sk/
Analýzy energie-portal.sk PORADA V ENERGETIKE
Zašlite nám otázky alebo tipy na tému
Investície Legislatívny rámec pre biometán
Národná cestovná mapa
Adresár firiem ENERGETICKÁ POLITIKA
Aktuálne legislatívne dianie
Správy e-mailom |  RSS |  O nás |  Cenník služieb |  Kontakt |  PRIHLÁSENIE
Vyhľadanie :  
LEGISLATÍVA | 06.03.2014

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike  (aktuálne znenie sa nachádza tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Zákon o energetike, úplné novelizované znenie, si môžete stiahnuť tu. Zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickýcm zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.


Čítajte: Zákon č. 251/2012 o energetike | JASPI


V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.


PRIDAŤ ČLÁNOK

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk  Bookmark and Share

DISKUSIA

Diskusia obsahuje jeden príspevok. Zobraziť ho môžete tu.

Najnovšie príspevky
9.7.2013 8:38:14Zákon č. 656/2004 o energetike

PARTNERSKÉ ODKAZY

PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. 

ODKAZY

BIOPLYNOVÉ STANICE
Zoznam bioplynových staníc v SR
ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
Aktuálne návrhy zákonov a vyhlášok
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam solárnych elektrární v SR
VODNÉ ELEKTRÁRNE
Zoznam vodných elektrární v SR
ZÁKON O ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O PODPORE OZE
Aktuálne znenie zákona
ZÁKON O TEPELNEJ ENERGETIKE
Aktuálne znenie zákona

ANKETA

Momentálne neprebieha žiadna anketa.

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

SCHNELL  MAGNA ENERGIA  Dvořák Hager & Partners  Saga Commodities AD  ENEX trade, s.r.o.  Thinkpro, s.r.o. 

ODPORÚČAME

1. Policajná razia v Slovenských elektrárňach môže súvisieť s dostavbou Mochoviec
2. Legislatívny rámec pre biometán
3. MAGNA ENERGIA je stabilnou súčasťou slovenského trhu s elektrinou

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

1. MH SR otvorilo novú výzvu na dotácie zo štrukturálnych fondov na energetickú efektívnosť
2. ÚRSO zverejnil podkladovú analýzu pre stanovenie výkupných cien navrhnutých k 1.1.2015
3. Policajná razia v Slovenských elektrárňach môže súvisieť s dostavbou Mochoviec
4. Legislatívny rámec pre biometán
5. Ivan Krompaský: Slovensko postupnými krokmi likviduje rozvoj OZE
6. Európska rada v júni podporila pokročilé biopalivá, ale aj väčšiu flexibilitu pre štáty
7. Svet musí stavať ďalšie jadrové elektrárne, aby sa zastavila zmena klímy
8. Pavol Pavlis: Predaj podielu v Slovenských elektrárňach spustí lavínu problémov
9. MAGNA ENERGIA a.s. – prvý dodávateľ domácnostiam na Slovensku
10. Slovenské elektrárne chcú kúpiť aj Číňania

ODBORNÉ PODUJATIA

7.-9. októbra 2014 | Banská Bystrica

11. ročník konferencie o energetickej efektívnosti.

ZNAČKY

Ministerstvo hospodárstva Výber zo zahraničných médií Eustream obchodovanie s emisiami biomasa Slovenské elektrárne zákon o ovzduší ČEZ bridlicový plyn kotly dodávatelia pre bioplynové stanice ÚRSO kúrenie plyn energetický certifikát zatepľovanie budov teplárenstvo bioplyn Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) legislatíva cena elektriny jadrová energia Európska komisia investície biopalivá ropa energetický audit solárne panely ovzdušie obnoviteľné zdroje energie energetická efektívnosť Ukrajina a plyn SPP vykurovanie fotovoltika dotácie LEGISLATÍVA EXKLUZÍVNE pelety konferencie Slovenský plynárenský priemysel Právo v energetike firmy zateplenie elektrárne preprava plynu Gazprom energetická politika Česko dodávatelia elektriny JAVYS